logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Β Κατηγορίας Βιβλία

Ο κύριος κορμός της Ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Ανθρώπους που με επιμέλεια και φροντίδα έστησαν και λειτουργούν την επιχείρηση τους. Ο ρόλος του φοροτεχνικού συμβούλου εστιάζεται στο να διασφαλίσει, τόσο την σωστή οργάνωση της επιχείρησης, όσο και στην πλήρη λογιστική – φοροτεχνική κάλυψη της, αφήνοντας τον επιχειρηματία να ασχολείται μόνο με αυτό που καλά γνωρίζει.

Κριτήρια για βιβλία β κατηγορίας (απλογραφικά βιβλία):

Ένταξη σε βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα.

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τηρούν βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, ανάλογα με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, πέρα από τις ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Για την εφαρμογή των διατάξεων τα όρια για την ένταξη σε βιβλία β κατηγορίας, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

 • Βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, μέχρι και 1.500.000 ευρώ
 • Βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία – Άνω των  1.500.000 ευρώ

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, βρίσκονται με αναγωγή.

Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.

Υποχρεώσεις τήρησης για βιβλία β κατηγορίας (απλογραφικά βιβλία):

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ο πιο πάνω υπόχρεος για βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία , υποχρεούται να τηρεί:

 • Βιβλίο εσόδων-εξόδων
 • Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τη πώληση αγαθών ξεπέρασαν το όριο του ποσού 150.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που τηρεί βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, το λογιστικό γραφείο μας παρέχει:

Λογιστική κάλυψη Φοροτεχνική υποστήριξη
 • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – βιβλίων (αγορές, πωλήσεις)
 • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
 • Κοστολόγηση εισαγωγών
 • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.
 • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών
Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
 • Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
 • Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
 • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικονομοτεχνικά έργα), την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην επιχείρηση.
 • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και όπου είναι απαραίτητο με την συμβολή των έμπειρων εργατολόγων δικηγορών συνεργατών μας, εκπροσωπούμε την επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Μηχανοργάνωση – Μηχανογραφική υποστήριξη
 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
 • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
 • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστήρια.
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών
 • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αγιογράφων – Παραγωγής
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
 • Σχεδιασμός της ενημέρωσης των Βιβλίων από την Εμπορική Διαχείριση
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και στα προϊόντα της Microsoft (Word, Excel)
 • Διαρκής επικοινωνία και άμεση επίλυση των προβλημάτων η των νέων δεδομένων που θα παρουσιαστούν.
Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου Νομικών Προσώπων
 • Συστάσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Μεταβολές, μετατροπές, συγχώνευσης απορροφήσεις, αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
 • Λύσεις εκκαθαρίσεις

*Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας, είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε την μυστικότητα των δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησής σας.

*Στηρίζουμε την βραβευμένη για τα εξειδικευμένα προγράμματα λογιστικής Epsilon net και χρησιμοποιούμε την cloud λογιστική εφαρμογή της , “Epsilon Cloud”, που προσφέρει ελευθερία στον επιχειρηματία δίνοντας του άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που χρειάζεται.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε